YouTube

Volám sa Mikuláš Seman a som amatérsky spevák a skladateľ sakrálnej hudby.

kriz
"Pójte Bóhu nášemu, pójte, pójte, Carévi nášemu pójte.
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, Kráľovi nášmu spievajte."

Jednou z prirodzených vecí, ktoré človek robí, je spievanie. Spev je spojenie slova a hudby, cirkevný spev – to je vlastne spievaná modlitba.

Od Boha dostávame dary, aj dar hudbu interpretovať i tvoriť. Na tejto stránke nájdete dva „druhy spevov“ – prostopínije – ľudový spev i hudbu vytvorenú skladateľom. Oba chcú vyjadriť to isté a tým istým spôsobom – či už je to oslavou, vyznaním alebo prosbou obraciame sa k Stvoriteľovi a snažíme sa vyjadriť – zaspievať naše myšlienky a pocity hlasom, ktorý je najkrajším a najprirodzenejším hudobným nástrojom.

Materiály, ktoré predkladám, by hádam mohli pomôcť udržať i zveľadiť univerzálny prostriedok rozhovoru ľudí s Bohom, v tomto prípade spevy byzantského obradu.

A v prípade mojej tvorby pokúsiť sa obohatiť ducha človeka.

Pred rokmi, keď som začal kantorovať, pociťoval som potrebu mať určitú oporu a istotu pri spievaní. Rozmýšľal som o "mojom" irmologióne, ktorý by som zostavil na základe pamäti, skúsenosti a samozrejme, časti, ktoré sa v minulosti nespievali alebo ich nepoznám, s pomocou ľudí, ktorí to poznajú alebo podľa už napísaného notového materiálu. K dispozícii je niekoľko irmologiónov (napríklad "mukačenský" - vydaný v roku 1970, "prešovský" - Bobak v roku 1978), ale tieto sú buď z časti odlišné alebo ani nemajú zapísané, čo sa žiada.

Všetko, čo bude k dispozícii na tejto stránke, je z veľkej časti prostopínije, ako si ho pamätám z Prešova. Samozrejme, na každého vplýva prostredie, v ktorom žije; zabúdame, niekedy si nie sme istí alebo sa nám niečo viac pozdáva. Preto, prosím, neberte môj irmologión, ako niečo, čo je to správne a nemenné. Mojim cieľom je podeliť sa a pomôcť tým, ktorí sa chcú učiť alebo mať nejakú pomôcku pri speve a kantorovaní.

Mne, ale aj veriacim pomáha v tom, že každý nápev spievame kedykoľvek počas roka rovnako. Ak je kantor vo farnosti dlhšie, dá spievaniu určitý ráz, poriadok, veriaci sa postupne naučia nápevy a veru, najväčšou radosťou pre kantora je, keď "cerkov spieva".

Väčšinu textov (slov) som prevzal z Molitvennika Hóspodi pomíluj (rok vydania 2010). Niektoré, ktoré tam chýbajú, sú zo zborníkov. Dať to do takejto podoby trvalo dosť dlhý čas a aj po niekoľkonásobnom prekontrolovaní sa chyby nájdu. Budem rád, ak mi ich Vaše upozornenia pomôžu odstrániť. Aj samotné znotovanie sa nie každému musí páčiť. Či už dĺžky nôt či taktové delenie alebo aj samotný nápev. Každý z nás by to urobil asi viac-menej inak; ja som to urobil tak, ako sa mi to javilo správne a dobré.

Zmeny textov v liturgii sv. Jána Zlatoústeho podľa najnovšej modlitebnej knižky:

Predtým Zmena
Antifon izobraziteľny - 2. verš na konci sa pridáva Blahoslovén jesí Hóspodi.
Iže Cheruvimy - ...pisň prinosjašče... ...písň pripivájušče...
...vsjakuju nyňi žitejskuju otveržim pečaľ. ...vsjákoje nýňi žitéjskoje otložím popečénije.
Viruju - ...tvorca neba i zemli, vidimych že vsich i nevidimych. ...tvorcá nebu i zemli, vídimym že vsím i nevídimym.
Otče náš - ...da prijdet carstvije... ...da priídet cárstvije...

Klasickým príkladom pozmenených textov sú napríklad nápevy Da ispolňátsja, kde boli popridávané či skrátené slov alebo Jedinoródnyj - nápev č.2 - ...raspnýjsja že Christé Bóže náš...Takýchto príkladov by sa našlo viac, ja som sa pridŕžal posledných úprav textov. Týmto sa oproti "zaužívanému" prostopíniju zmenil slovosled a následne niekedy trochu aj melódia. Tieto zmeny sú urobené preto, aby sa spievané texty dostali do súladu s oficiálnymi.

Da ispolňátsja č.2 som neupravoval ja, je prevzaté a už upravené.

Nápevy označené ( Pr ) - sú z "prešovského" irmologiónu; ( Mu ) z "mukačevského", ( Dz ) - Napivnik cerkovnij O. Ostgajm-Dzerovič z Ríma 1959. Jedná sa hlavne o zadostojniky a irmosy.

Spev - dĺžky jednotlivých tónov v podstate nie je možné presne zapísať; spievanie každej melódie je otázkou miestnej tradície či regiónu a citu. Niekde som sa pokúsil naznačiť dĺžku bodkou v zátvorkách za notou - (.), ale musíme si uvedomiť individuálny rozmer jednotlivej dĺžky tónu. V niektorých melódiach som popri hlavnej označil "x" v notovej osnove aj možné iné znenie nápevu - sú to drobné odlišnosti. Možné je spievať aj jedno, aj druhé.

Moja tvorba

Moja tvorba je vyjadrením pocitov a myslenia prostredníctvom krásy ľudského hlasu, vyjadrením viery v autoritu Najvyššieho, oslavou jeho veľkosti a diela, vďakou za život a pokornou prosbou o vypočutie.

Momentálne je hotových 40 opusov, časť už uzrela svetlo sveta (a počuli uši), ďalšie čakajú na nácvik a predvedenie. Najbližšou výzvou je liturgia sv. Jána Zlatoústeho; ostáva mi dúfať, že opäť dám dokopy nadšencov zborového spevu a podarí sa premeniť "písané na spievané".

Spevácky zbor MS

V roku 2005 som začal skladať pre zbor a po dokončení cca 10 skladieb som cítil potrebu ich aj prezentovať - lebo zložená a napísaná hudba bez realizácie nemôže plne uspokojiť autora. Oslovil som spoluspevákov, priateľov a známych a v septembri roku 2006 sme začali nacvičovať. Museli sme si zvykať na odlišný štýl môjho rozpisu partov a nácvik s audiotechnikou. Musím podotknúť, že len jediný raz sme sa stretli v kompletnej zostave - na premiére.

Premiérový koncert bol 16.10.2007 v chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Z tohto koncertu vznikla aj táto živá nahrávka, ktorú si máte možnosť vypočuť. Všetky skladby sú spievané v cirkevno-slovanskom jazyku a Vám k dispozícii spolu s prekladom do slovenčiny, čo dúfam, umožní viac a citlivejšie vnímať melódie a spev.

Celý nácvik prebiehal vo výbornej atmosfére, uvoľnene, s radosťou zo spievania a v dobrej nálade. Bolo to akési šťastné obdobie súladu, porozumenia a radosti, na ktoré doteraz spomínam ako na najkrajšie zo všetkého, čo som kedy pri spievaní zažil. Nechcem všetko ostatné negovať, nie, len tento zážitok radím na vrchol radostného spolubytia spoločenstva spriaznených duší spievania.

Názov tohto zboru - MS - je iniciálami môjho mena, ako zakladateľa a autora všetkých skladieb, ktoré zbor spieva. Nebola to moja požiadavka, nijako zvlášť sme nad názvom nerozmýšľali, akosi to vyplynulo z vtedajšej atmosféry. Dúfam, že sa Vám náš spev bude páčiť a že sa budete na túto stránku radi vracať.

Všetky nahrávky sú k dipozícii aj na mojom YouTube kanále.

Koncert sakrálnej hudby

Nahrávka koncertu sakrálnej hudby zboru MS vznikla 16.10.2007 počas koncertu v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Má 14 skladieb, ktoré si máte možnosť vypočuť nižšie. Takisto si nahrávku môžete zadarmo stiahnuť.

Zloženie zboru MS

  • Dirigent: Adrián Kokoš
  • Sopran: Jaroslava Hurná, Viera Jägerová, Eva Laudisová, Melánia Pyteľová, Miriam Zimová
  • Alt: Xénia Ljubimová, Alexandra Onušková, Mária Semberová, Andrea Szarková
  • Tenor: Bohuslav Harviľák, Michal Kaliňák, Mikuláš Seman, Šimon Zámečník
  • Bas: Milan Púčik, Michal Sejna, Ján Vasičák, Ladislav Sabolčák

Kontakt

Kontaktovať ma môžete telefonicky, e-mailom alebo vyplnením a odoslaním kontaktnej formy.